Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg gällande en förlossning som inte följde planerad vårdplan, samt fördröjd förlossning.

Förlossningen sattes igång på en kvinna i vecka 37 på grund av 2,5 dygns vattenavgång.
Under förlossningen tillstötte komplikationer, bland annat ett avvikande CTG-mönster och en blödning vid undersökning. Beslut fattades om akut kejsarsnitt.
Misstanke under operationen om att moderkakan delvis hade lossnat. Barnet har senare konstaterats ha en hjärnskada.

Anmälans diarienummer: HSN/200979