Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd behandling.

Anmälan gäller patient som skulle behandlas med tre injektioner för behandling av låg bentäthet. De två första injektionerna gavs enligt planering, men efter att patienten själv efterfrågat den tredje sprutan upptäcktes att patienten inte fått denna som planerat.

Anmälans diarienummer: HSN/ 201130