Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller patient som utreddes för sväljningsproblematik och smärta bakom bröstbenet. Trots olika behandlingsinsatser försämrades tillståndet och efter ett akutbesök på grund av bland annat buksmärta konstaterades att patienten led av ventrikelcancer.

Anmälans diarienummer: HSN/201755