Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en förväxling.

En patient som vårdades på sjukhus fick en central venkateter inlagd. Efteråt upptäcktes att det ingreppet gjorts på fel patient.

Anmälans diarienummer: HSN/201774