Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter felaktig administrering av läkemedel.

Vid en förskrivningskontroll uppmärksammades det att en patient stått på för hög läkemedelsförskrivning av beroendeframkallande läkemedel i förhållande till diagnos och symtom.

Anmälans diarienummer: HSN/202071