Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos.

En multisjuk patient som lades in efter ett fall klagade under vårdtiden på magont. En datortomografi visade tecken på cirkulationssvikt i tarmen och en akutoperation genomfördes. Patienten flyttades därefter till intensivvårdsavdelningen och avled i multiorgansvikt.

Anmälans diarienummer: HSN/202119