Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

En patient som sökte för bröstsmärta genomgick flera utredningsmoment. Vid ett tillfälle upptäcktes det att ett planerat arbetsprov inte genomförts. I väntan på arbetsprovet tilltog besvären och efter att patienten inkommit akut visade utredning hjärtinfarkt och trekärlssjuka. I efterförloppet av den påföljande operationen drabbades patienten av en stroke.

Anmälans diarienummer: HSN/202328