Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller patient som sökte för bland annat neurologiska besvär och orkeslöshet. Patienten fick gå hem efter att datortomografi visat normalt resultat, men återkom ett dygn senare med svaghet i ena armen och talsvårigheter. En kärlröntgen visade förträngning i halspulsådern.

Anmälans diarienummer: HSN/ 208451.