Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

En patient som var med om en fallolycka fick återvända hem med smärtlindring efter att röntgen av ett smärtande knä inte visat någon skelettskada. Någon dag senare återkom patienten med ökad smärta varpå ny röntgen visade en höftledsfraktur.

Anmälans diarienummer: HSN/208680.