Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för felaktig behandling.

Anmälan gäller patient som fick en tand utdragen. Efter behandlingen uppmärksammades det att fel tand hade avlägsnats.

Anmälans diarienummer: HSN/210583