Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Sommaren 2019 sökte en patient med en misstänkt körtel på halsen och datortomografi beställdes. Svaret på undersökningen uppmärksammades först ett år senare och remiss skickades då för vidare handläggning.

Anmälans diarienummer: HSN/210763