Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

En patient som sökte för smärta i höften bedömdes lida av en muskelinflammation. Efter fortsatta besvär och utredning konstaterades en tumör i gallblåsan.

Anmälans diarienummer: HSN/211098.