Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter utebliven administrering av läkemedel.

En patient som vårdades inneliggande för misstänkt urinvägsinfektion råkade ut för en hjärtinfarkt två veckor efter utskrivning. I samband med det uppmärksammades det att patienten inte fått sin stående behandling med blodförtunnande läkemedel under vårdtiden.

Anmälans diarienummer: HSN/212106