Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos, vård och behandling.

En patient som uppvisade symtom som förvirring och ostadighet skickades mellan psykiatriska akutmottagningen och medicinakuten innan undersökningar visade en stor hjärnblödning. Patienten flyttades sedan till Uppsala för fortsatt vård.

Anmälans diarienummer: HSN/212378