Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter felaktig administrering av läkemedel.

En multisjuk patient som ådrog sig en höftfraktur sattes på behandling för benskörhet. Efter att patienten sökt vård för bland annat buksmärta och akut njursvikt uppmärksammades att tidigare prover visat att patienten inte skulle behandlas med det givna läkemedlet.

Anmälans diarienummer: HSN/212663