Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller patient som sökte för feber, huvudvärk orkeslöshet och dålig matlust. Patienten bedömdes initialt lida av en virusinfektion. Efter att besvären kvarstått och patienten åter sökt vård visade den fortsatt utredningen på harpest.

Anmälans diarienummer: HSN/212665