Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos.

En patient som utreddes för diarré och buksmärta planerades för en rektoskopiundersökning. Vid ett läkarbesök upptäcktes att kallelsen uteblivit. Efter att den genomförts skrevs remiss för koloskopi för standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer.

Anmälans diarienummer: HSN/212750