Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd behandling.

Anmälan görs sedan en patient som bedömdes ha behov av behandling för depression inte kallades till behandling inom den tid som beslutats.

En händelseanalys är initierad.

Anmälans diarienummer: LK/151928,