Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada.

Händelsen rör en patient som kom in för en planerad titthålsoperation i ena knät.
Under förberedelserna förväxlades vilket knä som skulle opereras och ingreppet påbörjades men ingen åtgärd hann göras innan förväxlingen upptäcktes. Ingreppet avbröts och efter kontroll genomfördes titthålsoperationen i rätt knä.

Patienten informerades och har inte fått några men efter händelsen.

Anmälans diarienummer: LK/152384