Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada.

Händelsen rör en patient som efter operation av höftfraktur haft svårt att tömma blåsan helt och försök till urintappning har genomförts men misslyckats då det varit svårt att komma förbi prostatan.

Patienten flyttas till korttidsvård inom kommunen. Återkommer till sjukhuset på grund av blod i urinen, kateter satt av kommunens distriktsjuksköterska. Flera kateterbyten görs utan förbättring. Akut datortomografi görs och visar perforation av urinblåsan. Oklart när perforationen skett.

Fortsatt behandling och utredning med cystoskopi och röntgen av urinvägar planeras.

Anmälans diarienummer: LK/152750