Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som inkom med ambulans till vårdcentralen efter ett fall utomhus. Ett sår i pannan syddes och patienten kunde gå hem. Två dagar senare kom patienten till vårdcentralen för ett planerat besök i ett helt annat syfte. Då upptäcktes att patientens ena hand var svullen och missfärgad. Patienten remitterades till röntgen där en handledsfraktur konstaterades. Skadan hade uppstått redan vid fallet utomhus.

Anmälans diarienummer: LK/161973