Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient, som tidigare haft bröstcancer, men som vid tidpunkten sökte vård upprepade gånger på grund av smärtor från höft och lår. En röntgenundersökning visade inga skelettskador och patienten rekommenderades smärtlindring och kontakt med sjukgymnast. Något senare görs en undersökning med magnetkamera som visar metastaser i bäcken och ländrygg.

Anmälans diarienummer: LK/163052