Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller patient som sökte vårdcentral på grund av försämrat mående. På grund av bristande remisshantering inom flera verksamheter blev vårdförloppet och initiering av behandling för det som visade sig vara cancer i urinledarna fördröjt.

Anmälans diarienummer: LK/170746