Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd behandling.

En patient med tidigare handledsskada inkom med förnyad skada mot handleden. Röntgen visade ingen skelettskada, men att leden hamnat ur position. Vid en senare kontroll av handleden, på grund av fortsatta besvär, misstänktes en ligamentskada som föranledde operativ behandling.

Anmälans diarienummer: LK/171305