Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient oväntat avlidit på en vårdavdelning.

Händelsen rör en patient med diabetes som var inskriven på en psykiatrisk avdelning. På natten, efter en dag då patienten varit på permission, hittades patienten utan puls. Hjärt- lungräddning påbörjades, men efter 30 minuter avslutades hjärt- lungräddningen och patienten konstaterades avliden.

Anmälans diarienummer: LK/162299