Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som undersöktes med datortomografi för misstänkt tarmvred. Patienten opererades, återhämtade sig och fick åka hem. Vid datortomografin sågs också en förändring i höger njure.
Vid en landstingsövergripande journalgranskning ett år senare upptäcktes att förändringen i njuren inte följts upp.

En händelseanalys genomförs.

Anmälans diarienummer: LK/150942