Pressinbjudningar

Pressträff med lägesrapport och information om covid-19

Region Värmland bjuder in till digital pressträff för lägesrapport och information med anledning av coronapandemin.

Region Värmlands digitala verktyg för smittspårning börjar användas nationellt

Region Värmland har utvecklat ett digitalt verktyg som varit en framgångsfaktor i arbetet med smittspårning i Värmland. Nu inleder regionen ett samarbete med Folkhälsomyndigheten för att verktyget ska kunna införas i andra regioner.

Pressträff med lägesrapport och information om covid-19

Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till digital pressträff för lägesrapport och information med anledning av pandemin.

Region Värmlands ekonomiska resultat 2020

Region Värmland bjuder in till pressträff för att presentera det ekonomiska resultatet för 2020.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Pressträff om vaccinationen mot covid-19

Region Värmland bjuder in till pressträff med anledning av det fortsatta arbetet med vaccinationen mot covid-19.

Vaccinationen mot covid-19 inleds den 27 december

Värmland kommer att få cirka 200 doser i den första vaccinleveransen och på söndag den 27 december inleds vaccinationen mot covid-19. I samband med starten arrangerar Karlstads kommun och Region Värmland en digital pressträff.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i dag tisdag.

Pressträff efter beslut från Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Region Värmland bjuder in till digital pressträff med anledning av beslut från Arbetsmiljöverket gällande gravida och vård av patienter med covid-19 samt IVO:s granskning av medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende.

Pressträff med lägesrapport och information om covid-19

Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till digital pressträff för lägesrapport och information med anledning av pandemin.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Pressträff efter Region Värmlands dialog med Folkhälsomyndigheten

Med anledning av den information som Folkhälsomyndigheten väntas ge under dagen, efter den senaste veckans dialog, bjuder Region Värmland in till pressträff.

Bättre stöd till personer med kognitiva svårigheter som är eller vill bli föräldrar

För att kunna ge ännu bättre stöd till personer med kognitiva svårigheter, som är eller vill bli föräldrar, inleder Region Värmland nu ett arbete för att höja kompetensen i länet.

Region Värmland börjar vaccinera mot säsongsinfluensa

Den 3 november inleder Region Värmland årets vaccination mot säsongsinfluensa. På grund av den pågående pandemin är det i år särskilt viktigt att invånare som tillhör riskgrupp vaccinerar sig.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i dag tisdag.

Region Värmland inviger tillnyktringsenheten

Den 12 oktober öppnar och inviger Region Värmland den nya tillnyktringsenheten vid Centralsjukhuset i Karlstad. Enheten är till för den som har behov av tillnyktring under medicinsk övervakning.

Region Värmland inviger ny ambulansstation i Råda

Ambulansen i nordöstra Värmland rycker ut från en ny ambulansstation sedan en månad tillbaka. På torsdag den 8 oktober inviger Region Värmland den nya stationen i Råda.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Yr i mössan. Dags att utse vinnarna.

Yr i mössan-tävlingen är en av flera möjligheter till kreativitet och skapande som Region Värmland arrangerat under coronapandemin.

Pressträff om Värmlandsstrategin

Över tusen personer har bidragit med synpunkter, idéer och uppslag. Nu finns ett förslag på hur länet ska utvecklas de kommande tjugo åren – en remissutgåva av Värmlandsstrategin 2040.

Tillbaka till Pressrum