Pressinbjudningar

Region Värmlands fortsatta arbete med provtagning

Region Värmland håller pressträff för lägesrapport och information om hur regionen fortsatt kommer att arbeta med provtagning under coronapandemin.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Sommaren i hälso- och sjukvården

Region Värmland håller pressträff för lägesrapport och information om planeringen inför sommaren i hälso- och sjukvården.

Region Värmland vill nå invånare som inte söker vård

Region Värmland håller pressträff för att berätta om hur vi möter oro och arbetar för att nå invånare som inte kommer på sina planerade vårdbesök.

Bekräftade fall av covid-19 på kommunnivå

Region Värmland håller pressträff för att berätta om bekräftade fall i länets kommuner och regionens förhållningssätt.

Information om åtgärder riktade till företag med anledning av coronapandemin

Region Värmland håller pressträff för att presentera de åtgärder som regionala utvecklingsnämnden beslutat om för att stödja företag i länet med anledning av coronapandemin.

Lägesrapport och information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Region Värmland håller pressträff för lägesrapport och information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset.

Lägesrapport och information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Region Värmland håller pressträff för lägesrapport och information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset.

Träffa ett nätverk som vill påverka EU

EU är en stor union med många olika intressen på alla tänkbara nivåer. Att göra sin röst hörd kräver arbete – och inte minst samarbete.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Region Värmlands första bokslut

På måndag presenterar Region Värmland den nya organisationens första bokslut.

Region Värmland tar över PCI-verksamheten

I februari 2006 etablerades PCI-verksamhet vid Centralsjukhuset i Karlstad. Sedan dess har risken att dö i hjärtinfarkt i Värmland varit bland den lägsta i landet. Nu tar Region Värmland över verksamheten i egen regi.

Region Värmland tar nästa steg för patienter med astma och KOL

Astma och KOL hör till våra vanligaste folksjukdomar. I Värmland finns mer än 30 000 personer som har någon av dessa sjukdomar.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Bättre vårdkoordinering med 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi

Den 1 november tog Region Värmland över 1177 Vårdguiden på telefon. I dag svarar ett trettiotal sjuksköterskor med lång erfarenhet av värmländsk hälso- och sjukvård när samtalen kommer. Det skapar förutsättningar för bättre vårdkoordinering.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter regionstyrelsens sammanträde.

Nu startar årets influensavaccinering

Nu startar årets influensavaccinering

På tisdag den 19 november startar vaccinationskampanjen. Över 68 000 personer som fyllt 65 år och är folkbokförda i Värmland har fått brev från Region Värmland med erbjudande om avgiftsfri vaccinering.

Utdelning av årets Folkrörelsestipendium och Frödingstipendium

I samband med tisdagens regionfullmäktige delar Region Värmland ut årets Folkrörelsestipendium och Frödingstipendium.

Pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Media välkomnas till pressträff efter regionstyrelsens sammanträde.

Tillbaka till Pressrum