Pressinbjudningar

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Yr i mössan. Dags att utse vinnarna.

Yr i mössan-tävlingen är en av flera möjligheter till kreativitet och skapande som Region Värmland arrangerat under coronapandemin.

Pressträff om Värmlandsstrategin

Över tusen personer har bidragit med synpunkter, idéer och uppslag. Nu finns ett förslag på hur länet ska utvecklas de kommande tjugo åren – en remissutgåva av Värmlandsstrategin 2040.

Region Värmland startar ny smittspårningsfunktion

För att ytterligare begränsa och hejda spridningen av coronaviruset inför Region Värmland ett centralt placerat team för smittspårning av covid-19.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i dag.

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19

Region Värmland kommer med start den 17 juni erbjuda egenprovtagning för covid-19. Det rör sig om så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.

Invigning datortomograf i Säffle

Röntgenmottagningen i Säffle inviger en ny datortomograf. Utrustningen möter ett ökande behov av datortomografiska undersökningar och bidrar till en behovsanpassad och jämlik vård.

Region Värmlands fortsatta arbete med provtagning

Region Värmland håller pressträff för lägesrapport och information om hur regionen fortsatt kommer att arbeta med provtagning under coronapandemin.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Sommaren i hälso- och sjukvården

Region Värmland håller pressträff för lägesrapport och information om planeringen inför sommaren i hälso- och sjukvården.

Region Värmland vill nå invånare som inte söker vård

Region Värmland håller pressträff för att berätta om hur vi möter oro och arbetar för att nå invånare som inte kommer på sina planerade vårdbesök.

Bekräftade fall av covid-19 på kommunnivå

Region Värmland håller pressträff för att berätta om bekräftade fall i länets kommuner och regionens förhållningssätt.

Information om åtgärder riktade till företag med anledning av coronapandemin

Region Värmland håller pressträff för att presentera de åtgärder som regionala utvecklingsnämnden beslutat om för att stödja företag i länet med anledning av coronapandemin.

Lägesrapport och information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Region Värmland håller pressträff för lägesrapport och information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset.

Lägesrapport och information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Region Värmland håller pressträff för lägesrapport och information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset.

Träffa ett nätverk som vill påverka EU

EU är en stor union med många olika intressen på alla tänkbara nivåer. Att göra sin röst hörd kräver arbete – och inte minst samarbete.

Ingen pressträff efter regionstyrelsens sammanträde

Observera att det inte kommer att hållas någon pressträff efter regionstyrelsens sammanträde i morgon tisdag.

Region Värmlands första bokslut

På måndag presenterar Region Värmland den nya organisationens första bokslut.

Region Värmland tar över PCI-verksamheten

I februari 2006 etablerades PCI-verksamhet vid Centralsjukhuset i Karlstad. Sedan dess har risken att dö i hjärtinfarkt i Värmland varit bland den lägsta i landet. Nu tar Region Värmland över verksamheten i egen regi.

Region Värmland tar nästa steg för patienter med astma och KOL

Astma och KOL hör till våra vanligaste folksjukdomar. I Värmland finns mer än 30 000 personer som har någon av dessa sjukdomar.

Tillbaka till Pressrum