Tillsammans mot Värmland 2040

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Tillsammans mot Värmland 2040

Hur vill vi att Värmland ska vara 2040? Hur utvecklas Värmland på bästa sätt? Det är frågor som Värmlandsstrategin ska besvara. Nu börjar arbetet med att ta fram en ny framtidssplan för hela Värmland, ett arbete som ska involvera så många som möjligt.

Media välkomnas till uppstartskonferensen för Värmlandstrategin. På plats finns deltagare från myndigheter, kommuner, Region Värmland, näringsliv och civilsamhället.

På pressträffen kl. 14:00 kommer vi berätta mer om arbetet för Värmlands utveckling och om metoder för att skapa gemensamma prioriteringar tillsammans med en mängd aktörer.

Efter pressträffen sätter vi er gärna i kontakt med föreläsare som kan uttala sig om trender som påverkar Värmland i framtiden, eller med deltagare från olika håll i länet.

Här finns mer info om uppstartskonferensen