Unga röster tar plats på konferens om suicidprevention

På tisdag den 10 september arrangeras konferensen Suicidprevention i Värmland. I år är temat "Unga liv kan räddas" och en stor del av programmet ger plats åt unga röster från Värmland.

Den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar, liksom antalet självmord, samtidigt som antalet minskar i andra åldersgrupper. Mot den bakgrunden har den regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland valt att lyfta ungas röster i samband med årets konferens.

På temat "Unga liv kan räddas" visas filmer med ungdomar som berättar om egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Under samma pass föreläser Maria Unenge Hallerbäck om att möta självmordsnära barn och ungdomar. Maria är forskare och överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland.

Bland föreläsarna finns också Ullakarin Nyberg, psykiater, forskare och författare, samt Filippa Gagner Jenneteg och Susanne Tell som är två av författarna till boken Handbok för livskämpar – till dig som inte orkar leva längre.

Media hälsas välkomna att delta under dagen. Klockan 14:35 finns möjlighet att träffa Maria Unenge Hallerbäck tillsammans med någon eller några av ungdomarna vid scenen i Solasalen på Karlstad CCC.