Utdelning av årets Folkrörelsestipendium och Frödingstipendium

I samband med tisdagens regionfullmäktige delar Region Värmland ut årets Folkrörelsestipendium och Frödingstipendium.

Både Folkrörelsestipendiet och Frödingstipendiet instiftades av före detta Landstinget i Värmland, men har efter bildandet av Region Värmland tagits över av den nya organisationen.
1960 började tidigare Landstinget i Värmland att dela ut Frödingstipendiet till minne av Gustaf Frödings födelse 1860. Stipendiet delas ut till i Värmland födda, verksamma eller till provinsen på annat sätt knutna, väl kvalificerade utövare av konstnärlig verksamhet.
Folkrörelsestipendiet har sedan 1977 delats ut till enskilda eller grupper som inom en folkrörelse gjort betydande insatser inom Värmlands län.

I samband med tisdagens regionfullmäktige är det dags att dela ut 2019 års stipendier.
Media hälsas välkommen att närvara vid stipendieutdelningarna. Efter ceremonin finns möjlighet att intervjua och fotografera pristagarna.