Pressmeddelanden

Vård- och omsorgspersonal som bor med arbetspendlare får gå till jobbet

Folkhälsomyndigheten förtydligade på måndagen att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare och det gäller även vård- och omsorgspersonal. – Det känns bra att vi kunde få ett snabbt besked, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Detta gäller efter regeringens beslut om inreseförbud från Norge

Regeringen beslutade på söndagen om inreseförbud från Norge från och med midnatt. Detta efter att ett utbrott av den brittiska coronavirusmutationen upptäckts i grannlandet. – Värmland är en gränsregion och detta får naturligtvis stora konsekvenser för många, inte minst för flera arbetspendlande medarbetare i kommunerna och i Region Värmland. Vi arbetar nu för fullt med frågan, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Inget behov av omvaccinering för personer som fått vaccin ur transporten med för låg frystemperatur

Läkemedelsverket meddelade på fredagseftermiddagen att man inte anser att det föreligger någon hälsorisk för personer som blivit vaccinerade med Modernas vaccin från transporten med för låg frystemperatur.

Region Värmland anstränger sig för snabbare vaccination

Region Värmland anstränger sig för snabbare vaccination. Det fick regionstyrelsens arbetsutskott veta vid ett möte på fredagen. – Vi har bland annat fått veta att vi ökat vår leverensgrad till 54 procent och jag känner mig trygg med övrig information som jag har fått i dag, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Vi öppnar tolv vaccinationsmottagningar på elva orter i fas 2

– Vi kommer att kunna erbjuda vaccinationsmottagningar på 11 orter i länet för vaccination mot covid-19 inför den andra fasen, säger områdeschef Madelene Johanzon.

Vaccindoser transporterade i för låg frystemperatur

Apoteket AB har levererat ut 2 100 doser av Modernas covid-vaccin i en transportlösning med för låg frystemperatur till fem regioner, däribland Värmland som fått 400 doser. – Enligt uppgift finns det inget som tyder på att det innebär någon hälsorisk för den som vaccinerats, däremot pågår en utredning om dos 1 måste tas om, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Många frågor om vaccinationen – detta är läget i Värmland

Region Värmland får för närvarande många frågor om vaccinationen mot covid-19 och den statistik som Folkhälsomyndigheten presenterade den 19 januari. – Jag har full förståelse för att siffrorna väcker frågor, men vi ligger bättre till än vad dessa visar, säger Anders Nordmark, vaccinsamordnare.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert vädjar till värmlänningarna om fortsatt uthållighet

Trycket på hälso- och sjukvården i Värmland har ökat under de senaste veckorna. För att läget inte ska förvärras vädjar hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert till värmlänningarna om fortsatt uthållighet.

Provtagningar måste göras om efter felaktig leverans

På grund av en leverans med felaktiga provtagningskit för covid-19 måste ett antal provtagningar i Karlstad göras om. Det berör runt 300 personer som testat sig i Karlstad under måndagen och tisdagsmorgonen.

Många frågor om vaccination

I söndags startade vaccineringen mot covid-19 i Värmland och den har genererat en hel del frågor från värmlänningarna. – Många undrar ”när är det min tur att bli vaccinerad?” säger Anders Nordmark, vaccinationssamordnare på Region Värmland.

Du som har varit i Storbritannien nyligen – testa dig

Det är viktigt att personer som har kommit från Storbritannien till Sverige testar sig.

Ny kollektivtrafikdirektör i Region Värmland

Mattias Bergh blir ny kollektivtrafikdirektör i Region Värmland med ansvar för persontrafik som innefattar tåg, buss, båtbuss och servicetrafik. Varje år genomförs närmare 14 miljoner resor under varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

Många småföretag har beviljats omställningscheckar

Till och med den 1 december kunde coronadrabbade småföretag ansöka om Region Värmlands omställningscheckar. Nu står det klart att 121 företag har beviljats stöd, och sammanlagt rör det sig om 12,5 miljoner kronor.

EU-förslag skapar oro för Värmlands framtid

EU:s nya taxonomi, som är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som får kallas miljömässigt hållbara, kan få stora konsekvenser för Värmland. I Region Värmland upplever man nu en djup oro för Värmlands satsningar på skogen och bioenergin.

Folktandvårdens julklapp till de yngsta barnen – Nytt lättare spel i Rocka munnen

Tandborstappen Rocka munnen vände sig från början till barn från 6 år och uppåt, men det blev snart uppenbart att betydligt yngre barn än så gillade att borsta tänderna till sången. – Därför har vi tagit fram ett nytt spel som barn från 2-3 års ålder klarar av, säger munhälsostrateg Camilla Nordin på Folktandvården Värmland.

Pandemin drabbar olika

Pandemin slår hårt mot delar av näringslivet. Samtidigt går en del företag riktigt bra. – Vi slås av att bilden är väldigt blandad, säger Stina Höök, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Avtal tecknat mellan Region Värmland och Fritidsbanken Sverige i syfte att verka för en jämlik hälsa

Avtal tecknat mellan Region Värmland och Fritidsbanken Sverige i syfte att verka för en jämlik hälsa

Fritidsbanken har ett koncept som bidrar till jämlikhet, god hälsa och en hållbar miljö.

Samtal med Arbetsförmedlingen om gränsproblematiken

Arbetsförmedlingen möter idag Region Värmland och Eda, Torsby, Arvika och Årjängs kommun för att diskutera de problem som har drabbat gränskommunerna i spåren av pandemin.

Egenprovtagningsstationer öppnas i Hagfors och Filipstad

Region Värmland öppnar egenprovtagningsstationer för covid-19 i Hagfors och Filipstad.

Över 500 personer vill hjälpa till med vaccineringen

Över 500 personer har nappat på Region Värmlands annons om att hjälpa till med vaccineringen mot covid-19. – Jag är väldigt glad över att så många vill bidra och hjälpa oss i hälso- och sjukvården, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Tillbaka till Pressrum