Pressmeddelanden

Beslutat i hälso- och sjukvårdsnämnden

På tisdagen sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Värmland för allra första gången. Nämnden fattade bland annat beslut om att stärka barns och ungas möjligheter och rättigheter i vården.

Förändrade patientavgifter från 2019

Från den 1 januari 2019 förändras vissa patientavgifter. Bland annat införs ett gemensamt tak för patientavgifter inom vissa områden.

Positiv månadsrapport

Månadsrapporten för november presenterades vid landstingsstyrelsens sista möte innan landstinget blir Region Värmland 1 januari 2019. Såväl tillgänglighet till vården som kostnadsläget visar på en positiv utveckling.

Folktandvårdens spelsuccé förändrar vardagen för föräldrar

Folktandvårdens spelsuccé förändrar vardagen för föräldrar

Rocka munnen är spelet som får barn att längta till tandborstningen. Lagom till jullovet uppdateras den populära appen och alla vuxna kan släppa oron över skärmtid och sockerstress för en stund.

Landstinget i Värmland varnar för bedragare

Landstinget i Värmland har uppmärksammats på att patienter kontaktats av personer som påstår sig boka tider till vården och i samband med detta ber om Bank-ID eller andra bankuppgifter. Landstinget uppmanar alla patienter att vara vaksamma.

Fredrik Larsson blir Region Värmlands första styrelseordförande

I samband med landstingsfullmäktiges sista sammanträdesdagar valdes på tisdagen ledamöter, ersättare och presidium i blivande Region Värmlands styrelse och nämnder, samt regionråd.

Färre utskrivningsklara patienter kvar på sjukhus

Allt färre utskrivningsklara patienter ligger kvar på landstingets sjukhus. Under årets nio första månader rör det sig som en minskning med drygt 8 600 vårddygn jämfört med motsvarande period 2017.

Landstingsstyrelsen i korthet

Landstingsstyrelsen fattade under tisdagens sammanträde bland annat beslut om förslag till regionplan, flerårsplan och budget för 2019 för den nya organisationen Region Värmland.

Kontakttjänsten Hurmårdu.nu tilldelas Quality Innovation Award 2018

Kontakttjänsten Hurmårdu.nu tilldelas Quality Innovation Award 2018

Landstinget i Värmlands arbete med ungas psykiska hälsa prisas ännu en gång. I dag tilldelades landstingets kontakttjänst Hurmårdu.nu SIQ – Institutet för Kvalitetsutvecklings pris Quality Innovation Award 2018.

Lungcancerpatienter upptäcks tidigare i Värmland

Lungcancerpatienter upptäcks tidigare i Värmland

Fler värmländska patienter med lungcancer upptäcks i tidigare skeden sedan de standardiserade vårdförloppen (SVF) infördes. Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

Jane Larsson blir ordförande i regionfullmäktige

Jane Larsson (C) valdes på onsdagen till ordförande i blivande regionfullmäktige. Detta står klart efter att landstingsfullmäktige på onsdagen fattade beslut om det nya fullmäktiges presidium och valberedning.

Läkare från Nysäter prisad på världskongress

Läkare från Nysäter prisad på världskongress

Louise Emilsson, allmänläkare på Vårdcentralen Nysäter, har fått en av allmänmedicinens mest prestigefyllda utmärkelser. Detta för ett innovativt forskningsprojekt kring läkemedel och cancer.

Ytterligare satsningar ska minska antalet självmord

Under 2017 tog 51 personer i Värmland sitt liv, vilket är 18 fler än under 2016. Det visar Socialstyrelsens statistik som offentliggjordes i dag. Arbetet för att minska antalet behöver nu bli ännu mer intensivt.

Landstingsstyrelsen i korthet

På tisdagens sammanträde fattade landstingsstyrelsen bland annat beslut om lokaler för Första linjen unga östra i Kristinehamn och förslag om skattesats för 2019.

Fortsatt positiv trend för landstingets miljöarbete

Miljöarbetet i Landstinget i Värmland fortsätter att ha en positiv trend. Det visar den färska rapporten, Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regioner och landsting 2018.

Allt fler besöker 1177.se

Trovärdiga och tydliga råd som syftar till att stärka den enskildes hälsa. Det är grunden för att 1177.se slår besöksrekord – över tio miljoner besök bara i september.

Frödingstipendiet till duo som berikar Värmlands kulturliv

Frödingstipendiet till duo som berikar Värmlands kulturliv

Kulturproducenten Pia Holmquist och keramikern Steven Jones. De är pristagarna då landstinget delar ut Frödingstipendiet. Årets Folkrörelsestipendium går till Föreningsarkivet i Värmland.

Arbetet med att dämpa kostnadsutvecklingen fortsätter

Landstinget i Värmlands andra delårsrapport för 2018 visar ett överskott på närmare 70 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett underskott på cirka 51 miljoner kronor. Arbetet med att dämpa kostnadsutvecklingen fortsätter.

Vi fäller träd på Sandgrundsudden i slutet av veckan

Landstinget i Värmland håller för närvarande på med ombyggnadsarbeten av Värmlands Museum. Med anledning av detta kommer ett antal träd att fällas på Sandgrundsudden i slutet av veckan.

Idag startar en kampanj för att minska fallrisker

Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest antal besök på akutmottagning, flest inläggningar på vårdavdelning och flest dödsfall. Kampanjen Balansera mera genomförs 1–7 oktober för att visa hur man kan minska risken att falla.

Tillbaka till Pressrum