Pressmeddelanden

Fortsatt minskade kostnader för inhyrd personal

Arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter ge resultat. Under första halvåret av 2019 var Region Värmland den av landets regioner som noterade den största kostnadsreduceringen gällande inhyrd personal.

Viktigt med internationell patientsäkerhetsdag

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Hela 194 länder, däribland Sverige, har gått ihop för att tillsammans öka kunskap och engagemang i alla länder.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid kollektivtrafikens sammanträde på torsdagen beslutades bland annat om utredning av pensionärsrabatter och förutsättningar för en elektrifiering av Fryksdalsbanan.

Ambulans i tiden - god och nära vård på FLISA-kongressen 2019

Region Värmland är värd för 2019 års FLISA-kongress som arrangeras i Karlstad nästa vecka. Årets tema är ”Ambulans i tiden – god och nära vård” med särskilt fokus på ambulanssjukvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde den 11 september beslutade den regionala utvecklingsnämnden bland annat om medel till ett projekt om regional tillväxt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

I samband med höstens första sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om konkurrensutsättning av viss tandregleringsbehandling.

Region Värmland skapar mötesplatser för konstnärer

Region Värmland skapar mötesplatser för konstnärer

För första gången arrangeras Artists in Residence Värmland. Syftet är att skapa mötesplatser för kunskapsutbyte och konstnärlig utveckling. – Genom att involvera fler på en ort kan man också skapa intresse för samtidskonst, säger Marita Axelsson Nordlund.

Många röster i ny regional strategi

Från och med den 6 september kan alla som bor och verkar i länet delta i framtagandet av en ny strategi för hela Värmland. Bidragen samlas in både digitalt och vid fysiska workshop-tillfällen.

Stor innehållsbredd i Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg

Den 26 september öppnar portarna till årets Bokmässan i Göteborg och Värmlandsmontern är som vanligt på plats med ett innehållsrikt program.

Dansarna tar över Värmland

I en guldfärgad volangkjol som böljar över hela Soltorget i Karlstad inleder ett brittiskt kompani den internationella dansfestivalen Abundance nästa torsdag. En öppning som symboliserar hela festivalen. Tre dagar med myllrande dans i folkvimlet väntar.

Region Värmland inrättar stödfunktion för transpersoner

Mottagningen för sexuell hälsa vid Centralsjukhuset i Karlstad har fått ett utökat uppdrag för att ge bättre stöd till transpersoner. Nu inleds rekryteringen av en person som ska samordna vården som är kopplad till frågor rörande könsidentitet.

Fem år med ambulanshelikoptern

Fem år med ambulanshelikoptern

För fem år sedan gjorde ambulanshelikoptern i Värmland sitt första uppdrag. Efter ungefär 2 300 uppdrag har verksamheten utvecklats väl. – I många avseenden håller vi världsklass, säger Fredrik Helliksson, medicinskt ansvarig läkare inom ambulanshelikopterverksamheten.

I dag inleds Home filmfestival på Lurö

För andra året i rad arrangerar Region Värmland Home filmfestival. Denna gången sker festivalen den 12–17 augusti, på Lurö i Säffle kommun. Deltagarna är 16 till antalet och kommer från olika delar av Värmland.

Samarbete skapar arbetskraft inom spelutveckling

Molkoms folkhögskola satsar på ny kurs i Indiespelutveckling. Kursen startar i höst och är ett samarbete med spelcommunityt The Great Journey på Innovation Park och Changemaker Education AB.

Invånarna får möjlighet att påverka Värmlands framtid

Hur vill vi att Värmland ska vara och uppfattas 2040? Och vad krävs för att nå dit? De frågorna ska lyftas i höst när ny Värmlandsstrategi ska tas fram. Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om att inleda processen – ett samarbete som kommer att involvera många.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om en process för framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi.

Regionfullmäktige i korthet

Regionfullmäktige fattade under måndagens sammanträde bland annat beslut om regionplan, flerårsplan och budget. Även värdegrund för Region Värmland beslutades.

Positiva svar i Region Värmlands arbetsmiljö- och säkerhetsenkät

Resultatet för Region Värmlands första medarbetarenkät är i flera avseenden mycket positivt. Arbetet känns meningsfullt och allt fler säger sig veta vad som förväntas av dem i arbetet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

På fredagen sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden på Sjukhuset i Arvika. Nämnden fattade bland annat beslut om ett svar på remiss till Socialstyrelsen om allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Uppdaterad: Nu fungerar telefonin vid Sjukhuset i Arvika

Det kraftiga åskväder som drog in över Värmland natten till torsdagen ledde till störningar i telefonin på Sjukhuset i Arvika. På torsdagseftermiddagen hade felet åtgärdats.

Tillbaka till Pressrum