Pressmeddelanden

Värmlands bokfestival blir åter en mötesplats på Nöjesfabriken

Den 19-20 november öppnar Nöjesfabriken åter dörrarna till Värmlands bokfestival. Som arrangör är Region Värmland glad över att åter kunna erbjuda en bokfestival på plats i Nöjesfabrikens lokaler i Karlstad.

Vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år

Efter höstlovet startar vaccinationen mot covid-19 för barn 12 år eller äldre som är folkbokförda i Värmland. Vaccinationen är gratis och kommer att ges i skolan. På fredag får alla berörda barn ett brev hemskickat med information om hur vaccinationen går till.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Den regionala utvecklingsnämnden hade på tisdagen sammanträde och beslutade bland annat om medel till ett projekt för att bland annat få fler unga att läsa vidare.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid dagens möte fastställde kultur- och bildningsnämnden kulturplan för 2022-2025.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat om beslut om en ny regional krisberedskapsplan.

Affärsutvecklingscheckar hjälper företag att utvecklas hållbart

Nu kan värmländska företag söka stödfinansiering från Region Värmland för att utveckla sin verksamhet i en hållbar riktning. Ansökan kan göras inom tre områden – internationalisering, digitalisering och grön omställning. Totalt finns sex miljoner kronor att ansöka om.

Viktigt steg för ombyggnationen av Centralsjukhuset

Nu tas nästa steg i den stora ombyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad. Detta sedan Region Värmland och Skanska tecknat avtal om entreprenaden för den första etappen av projektet.

Regionen skickar sms för att öka vaccinationstäckningen

Samhället kommer att öppna upp och återgå till det mer normala för personer som är vaccinerade. För att öka antalet vaccinerade skickar Region Värmland nu sms till invånare mellan 16 och 40 år.

Unikt forskningsprojekt visar hur migranter i Värmland ser på livet

Många studier handlar om hur majoritetsbefolkningen i Sverige ser på migrationen till vårt land. Men hur upplever egentligen migranterna själva sin nya livssituation? Det ger ett unikt forskningsprojekt i Värmland svar på.

31 kulturskapare får uppdrag Kreativ omstart

Region Värmland utlyste under sommaren en ny omgång uppdrag till fria professionella kulturskapare. Uppdrag Kreativ omstart blir en fortsättning på pandemiårets Kreativ karantän.

Biblioteken delar ut Bamses demokratispecial till barn i hela Värmland

Värmlands folkbibliotek uppmärksammar att demokratin fyller 100 år. Genom ett samarbete med Kulturavdelningen på Region Värmland initierar biblioteken en kampanj där barn i hela länet erbjuds ett eget exemplar av Bamses demokratispecial.

De flesta är nöjda med sjukhusvården i Värmland

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning är nöjda.

Förvaltningsrätten avslår överprövning för tilldelning

Förvaltningsrätten avslår två parters ansökan om överprövning för tilldelning för entreprenaden för ombyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad.

Norge utreder sträckan Oslo–Stockholm

Den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet i uppdrag att tillsammans med svenska Trafikverket ta fram en utredning av järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm.

Ta vara på möjligheterna i naturen – luften är fri

Allemansrätten ger oss stora möjligheter att uppleva den svenska naturen. De allra flesta i Sverige har också nära till något natur- eller parkområde. Höstens kampanj Luften är fri börjar nästa vecka och handlar om vad friluftsliv kan betyda för alla i Värmland.

Vaccinationsmottagningarna vaccinerar september ut – planering pågår för fortsättningen

Värmland har vaccinerat nästan 90 procent av den vuxna befolkningen mot covid-19. Det finns inget slutdatum för vaccineringen. – Vi kommer fortsätta att vaccinera efter behov och med riktade insatser för att nå så många som möjligt, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutades bland annat om förslag om hälsocoach online samt införande av grön rehabilitering.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om Regionalt trafikförsörjningsprogram och om ett nytt linjenät för tätortstrafiken i Kristinehamn.

Region Värmland ställer sig bakom förslag om etableringsfunktion

Värmland behöver företagsetableringar för att säkerställa tillväxt och arbetstillfällen. Därför ställer sig Region Värmland bakom ett förslag om att tillsammans med länets kommuner bygga upp en ny organisation för att attrahera nya företagsetableringar.

Positiv bild av Värmland – men okänt näringsliv

Vad känner du till om oss här i Värmland? Vad är vi kända och mindre kända för? Och vilken inställning har du till att besöka oss eller till att flytta hit? Det är frågor som 3 000 personer har svarat på när attityden till Värmland har undersökts.

Tillbaka till Pressrum