Pressmeddelanden

Vårdcentralen i Molkom kan hålla öppet i sommar

Vårdcentralen Molkom kommer hålla öppet hela sommaren. – Det gläder mig att vi kan hålla öppet i sommar. Det är tack vare intensivt arbete av medarbetarna som vi har vi kunnat lösa bemanningen, säger områdeschef Madelene Johanzon.

Sveriges första digitala regionfullmäktige

Som första regionfullmäktige i landet sammanträder Region Värmlands fullmäktige digitalt i morgon onsdag den 3 juni. – Vi tar gällande rekommendationer på största allvar och anpassar oss, säger Jane Larsson, fullmäktiges ordförande.

Vårdcentralen Molkom stänger tillfälligt i sommar

Det florerar rykten om att Vårdcentralen i Molkom ska stänga. Så är inte fallet. Däremot kommer vårdcentralen att samarbeta med andra vårdcentraler i sommar och kommer inte att ta emot patienter på plats i Molkom under veckorna 28–34.

EU-miljoner till projekt om digitalisering och övergångarna till arbete eller studier

Drygt 40 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på fyra projekt i Värmland. Projekten handlar främst om att främja kompetensutveckling inom digitalisering och öka övergångarna till arbete eller studier. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 27 maj 2020.

Regionstyrelsen i korthet

En enig regionstyrelse beslutade i samband med tisdagens sammanträde att föreslå regionfullmäktige att godkänna regionplan 2021, flerårsplan 2021–2023 och budget 2021.

Kyrkeruds folkhögskola ställer in i hela landet

Kyrkeruds folkhögskola ställer in i hela landet

På Kyrkeruds folkhögskola ledde pandemin till distansundervisning och deltagarnas traditionella konstutställning blev i stället en konstinställning. Nu är 29 lådor inställda på olika platser runt om i Sverige och processen finns även att se på webben.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Från 1 juni återfår Segmon busstrafik på kvällar och helger, då buss 800 åter ska gå genom orten. Det beslutade Kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde på onsdagen. Däremot ville nämnden av kostnadsskäl skjuta fram beslutet att införa student- och seniorrabatt i hela länet till 2022.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden bland annat om att göra avsteg från reglerna för att studieförbunden inte ska drabbas så hårt av coronapandemin.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om ett tillägg i nämndens internkontrollplan samt beslut om nämndens del i nästa års regionplan.

Region Värmland lanserar utbildningsportal

Region Värmland lanserar utbildningsportal

Coronapandemin har slagit hårt mot näringslivet. Värmland ligger på fjärde plats i landet vad gäller störst andel korttidspermitterade. Antalet varslade och arbetslösa ökar varje vecka. Därför lanserar Region Värmland genom Verksamt Värmland nu en utbildningsportal.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om att ett mobilt parkeringshus ska byggas vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Nya chefer inom hälso- och sjukvården har utsetts

Madelene Johanzon blir ny chef för område öppenvård och Anna Haag ny ekonomichef för hälso- och sjukvården. Båda kommer närmast från andra tjänster inom Region Värmland.

15 miljoner för att drabbade företag ska kunna ställa om

Region Värmland avsätter 15 miljoner kronor för att stötta länets småföretagare som kämpar med effekterna av corona. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Region Värmland har också beslutat om insatser som kan rusta näringslivet på sikt.

Kyrkeruds folkhögskola skapar konstinställning

Kyrkeruds folkhögskola skapar konstinställning

Då konstutbildningarna sker på distans och vårutställningen är inställd, svidar Kyrkeruds folkhögskola istället om och skapar en inställning. Under tre veckors tid kommer kursdeltagarna skapa och visa sitt arbete digitalt. Den färdiga konsten kommer sedan att ställas in, över hela Sverige.

Region Värmland utlyser särskilda stipendier för kulturskapare

Region Värmland utlyser nu tio stipendier till kulturskapare i Värmland med anledning av coronakrisen.

Kristinehamns folkhögskola startar digital fritidsgård

När fritidsledarutbildningen skulle påbörja sin praktik slog coronakrisen till och nya förutsättningar skapade nya idéer. Tillsammans med kommunen och studiefrämjandet har skolan öppnat upp en digital fritidsgård där skolans kursdeltagare nu bedriver aktiviteter.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om att Region Värmland ska hyra fler studentbostäder samt att en körkortsmottagning ska inrättas.

Peter Bäckstrand blir regiondirektör

En enhällig regionstyrelse beslutade i samband med tisdagens sammanträde att utse Peter Bäckstrand till ny regiondirektör.

Region Värmland öppnar för stöd till ideella kulturarrangörer

För att mildra coronautbrottets effekter för kulturlivet öppnar Region Värmland nu för att betala bidrag till ideella kulturarrangörer som tvingats ställa in och förskott på redan beviljade bidrag till kulturverksamheter som riskerar att få problem med likviditeten.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med kollektivtrafiknämndens sammanträde på fredagen fattades bland annat beslut om att föreslå att flera tåghållplatser på Värmlandsbanan återöppnas.

Tillbaka till Pressrum