Pressmeddelanden

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden beslutade i samband med fredagens sammanträde att två tåghållplatser som tidigare stängts ska öppnas på prov med start i december 2019: Oleby och Rottneros.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

På sitt möte på torsdagen yttrade sig kultur- och bildningsnämnden om ett förslag om att inrätta en nationell institution för mänskliga rättigheter. Nämnden ska också se över formerna för sina priser och stipendier.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid onsdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden ställde sig nämnden bakom förslaget om en ny tandklinik i Inre hamn i Karlstad. Därtill föredrogs månadsrapporten för mars, som visar att nettokostnadsutvecklingen fortsätter att sjunka.

300 unga på kulturfestival i Säffle

300 unga på kulturfestival i Säffle

300 ungdomar, 60 meter konst och tre scenföreställningar. Unga kreatörer träffas i Säffle den 17–19 maj för Ung kultur möts (UKM) regionfestival. Nytt för i år är att festivalen samarrangeras med Västra Götaland.

Nyinstiftat jämställdhetspris tilldelas Löfbergs

Nyinstiftat jämställdhetspris tilldelas Löfbergs

Löfbergs tilldelades idag Geniuspriset 2019. Utmärkelsen är instiftad av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att uppmärksamma framgångsrikt värmländskt jämställdhetsarbete. Löfbergs får utmärkelsen på grund av sitt fina arbete för social hållbarhet i den egna organisationen och världen omkring.

Problem med telefonin löst

Nu går det att ringa till Region Värmlands vårdcentraler och specialistmottagningar igen. Detta efter att telefoniproblemen som varat sedan onsdagsförmiddagen lösts.

Förbättringsarbete kring trycksår får Årets vägvisare

Förbättringsarbete kring trycksår får Årets vägvisare

Ett målmedvetet och systematiskt arbete har reducerat förekomsten av trycksår till obefintlig nivå. För detta belönas infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad med Region Värmlands finaste kvalitetsutmärkelse, Årets vägvisare.

Nytt enkelt hemtest för klamydia

De värmlänningar som vill testa sig mot klamydia kan sedan en tid tillbaka tryggt och säkert beställa ett hemtest via 1177.se.

Sommaren i hälso- och sjukvården

Ungefär 500 vårdplatser kommer att hållas öppna varje vecka inom Region Värmland under sommaren 2019. – Det är lika många vårdplatser som vi haft öppna per vecka under de senaste somrarna, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om att förtroendevalda och medarbetare i Region Värmland ska få utbildning i schyst kommunikation och om att utreda möjligheterna till solenergi på regionens byggnader.

EU-miljoner för att stimulera kompetensförsörjning och främja sysselsättning

Hur kan vi förebygga sjukskrivningar och underlätta återgång till arbete genom att använda anpassade verktyg som utgår ifrån medarbetarnas behov? Det ska ett omfattande projekt titta närmare på. Projektet leds av Region Värmland och har beviljats 30,7 miljoner kronor i EU-anslag.

Område öppenvård organiseras om

Nitton verksamhetsområden ska bli tolv när område öppenvård organiseras om. – Vi vill skapa jämlika förutsättningar för ledning, styrning och samordning så att vi fortsatt kan leverera god vård, säger områdeschef Börje Ehinger.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen

Punkten för Landstinget i Värmlands 155 år långa historia sattes då regionfullmäktige godkände den sista årsredovisningen på torsdagens sammanträde i Sunne. Bildandet av Region Värmland var också den händelse som satte sin prägel på året 2018.

Rekord för journalen via nätet

Den som är 16 år eller äldre kan ta del av information från sin journal genom e-tjänsterna på 1177.se. Nyligen passerades en milstolpe då 100 000 värmlänningar har loggat in och läst bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

En ny regional utvecklingsstrategi, ett motionssvar och en ansökan om bidrag var några av ärendena när Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd hade sammanträde 10 april.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om en enhet för patienter vars problem inte kunnat diagnostiseras eller behandlas samt om att barnens rättigheter i vården ska stärkas

Skapa fiktiva världar på Kristinehamns folkhögskola

Skapa fiktiva världar på Kristinehamns folkhögskola

I höst startar kursen ”Skapa världar” på Kristinehamns folkhögskola. Det är en unik utbildning i att skapa fiktiva världar som kan användas i filmer, teveproduktioner, romaner och olika slags spel.

Stor satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Förbättrad neonatalvård, utbildning av kulturdoulor och tidig involvering av fysioterapeuter. Det är några exempel bland ett brett antal områden som Region Värmland prioriterat inom ramen för den nationella satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Stor ökning på snabbt bredband utanför tätorterna i Värmland

Stor ökning på snabbt bredband utanför tätorterna i Värmland

Totalt hade 74 procent av hushållen i Värmland tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2018, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Snittet för riket är 82 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

Regionstyrelsen i korthet

I samband med tisdagens sammanträde i Sunne fattade regionstyrelsen bland annat beslut om en ny ambulansstation i Hagfors och en strategi för parkering vid vårdutbudspunkter.

Tillbaka till Pressrum