Pressmeddelanden

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt möte på onsdagen fattade kultur- och bildningsnämnden bland annat beslut om medel till Stiftelsen Dalslands kanal och om en budgetväxling.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med onsdagens sammanträde bland annat beslut om att föreslå regionstyrelsen att besluta om överlåtelse av Vårdcentralen Grums.

Region Värmland överklagar beslut om höjning av sociala avgifter för personalparkeringar

Skatteverket anser att Region Värmland erbjuder sina anställda parkeringsplatser till ett för lågt pris, och att regionen därför ska betala högre arbetsgivaravgifter. Skatteverket kräver organisationen på 4,2 miljoner kronor.

Ställningstagande som kan rädda liv

På måndag inleds Donationsveckan som är Socialstyrelsens årligen återkommande kampanjvecka med syfte att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. – Att ta ställning för organdonation kan rädda en annan människas liv, säger Annie Persson.

Mindre andel arbetsföra värmlänningar 2040 enligt ny prognos

Region Värmland har tagit fram en ny rapport med prognoser för Värmlands befolkning fram till år 2040. Enligt rapporten förväntas andelen invånare i arbetsför ålder minska. Befolkningsutvecklingen skiljer sig dock mycket inom länet.

Trio uppmärksammades vid årets utdelning av Folkrörelsestipendiet och Frödingstipendiet

Trio uppmärksammades vid årets utdelning av Folkrörelsestipendiet och Frödingstipendiet

En ideell rörelse som lånar ut sport- och fritidssaker till de som behöver. Samt två artister som med personligt musikskapande satt Värmland på kartan. Dessa premierades då Region Värmland delade ut 2019 års Folkrörelsestipendium och Frödingstipendium.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om Region Värmlands första delårsrapport.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med torsdagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden fattades bland annat beslut om att utreda om Karlstads tätortstrafik kan utvidgas till att omfatta även Hammarö.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 9 oktober beslutade Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd bland annat att bevilja medel till fyra projekt.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 8 oktober beslutade Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd bland annat om årsanslaget till Friskvården i Värmland och om ett remissvar om en nationell biblioteksplan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om förlängning av samverkansavtal inom Uppsala-Örebroregionen.

Värmländska patienter mer nöjda med cancervården

Värmländska patienter blir allt nöjdare med cancervården. Det är resultatet av PREM-enkäten där patienter får skatta sin upplevelse inom hälso- och sjukvården.

Dags för kampanjen Balansera mera

Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest antal besök på akutmottagning, flest inläggningar på vårdavdelning och flest dödsfall. Nästa vecka genomförs kampanjen Balansera mera för att visa hur man kan minska risken att falla.

Elisabet Härenstam är Årets Värmlandsförfattare

Elisabet Härenstam är Årets Värmlandsförfattare

Elisabet Härenstam utsågs på torsdagen till Årets Värmlandsförfattare 2019. Hon får det litterära priset för sitt mångåriga arbete med berättelser som förklarar hur vi ska leva för att människan och jorden ska må bättre.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om att utreda möjligheten att införa förmåner mot bruttolöneavdrag för att stimulera ett hållbart resande, samt om investering i lokaler för sprututbytesmottagning.

Fortsatt minskade kostnader för inhyrd personal

Arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter ge resultat. Under första halvåret av 2019 var Region Värmland den av landets regioner som noterade den största kostnadsreduceringen gällande inhyrd personal.

Viktigt med internationell patientsäkerhetsdag

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Hela 194 länder, däribland Sverige, har gått ihop för att tillsammans öka kunskap och engagemang i alla länder.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid kollektivtrafikens sammanträde på torsdagen beslutades bland annat om utredning av pensionärsrabatter och förutsättningar för en elektrifiering av Fryksdalsbanan.

Ambulans i tiden - god och nära vård på FLISA-kongressen 2019

Region Värmland är värd för 2019 års FLISA-kongress som arrangeras i Karlstad nästa vecka. Årets tema är ”Ambulans i tiden – god och nära vård” med särskilt fokus på ambulanssjukvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde den 11 september beslutade den regionala utvecklingsnämnden bland annat om medel till ett projekt om regional tillväxt.

Tillbaka till Pressrum