Pressmeddelanden

Den bästa tiden för vaccination är nu

Den bästa tiden för vaccinering mot covid -19 är nu. Region Värmland närmar sig sluttampen av det största vaccinationsuppdraget någonsin. Alltför många uteblir från bokade tider.

Gott om tider för vaccination – vänta inte med att boka tid

Trycket på bokningen för vaccination har minskat bland unga vuxna och för närvarande finns det gott om tider. – Vi har 5 000 lediga tider under de närmaste två veckorna och jag vill uppmana framför allt den yngre befolkningen att passa på att boka, säger Anders Nordmark, vaccinationssamordnare.

Litteratur på export

Hur får man en bok såld till Tyskland? Vem betalar för en översättning? Vad gör en agent? Hur får jag hjälp med det juridiska kring licenser?

Möjlighet till ombokning av vaccintid ska underlätta

För att underlätta för fler att fullfölja vaccinationen mot covid-19 öppnar Region Värmland för ombokning av tid för dos 2. Detta då de flesta över 18 år erbjudits tid för den första vaccindosen.

BUP startar slutenvårdsavdelning för barn och unga i höst

Region Värmland satsar på barn och unga med svår psykiatrisk problematik. En helt ny slutenvårdsavdelning ska ta form i höst och rekryteringen till den påbörjas nu.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionala utvecklingsnämnden bland annat om ett remissvar om mobil uppkoppling på fjärrtåg och om att förlänga strategin för smart specialisering.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden behandlades bland annat ett svar på motion om regional hjälplinje för psykisk ohälsa.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om att utöka Hammarötrafiken, förlänga sommartiden för flera av båtbusslinjerna samt att föreslå att ny bussdepå i Karlstad lokaliseras till Välsviken.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden bland annat om att fördela det statliga tillfälliga verksamhetsbidraget till en rad organisationer.

Utlysning Kreativ omstart

Utlysning Kreativ omstart

Efter tre omgångar och sammanlagt 55 uppdrag av Kreativ karantän sker nu en utlysning för Kreativ omstart. Region Värmland utlyser minst 15 uppdrag till professionella kulturskapare à 30 000 kronor.

Miljoner för att motverka ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap

För att motverka ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap lyser Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd nu ut projektmedel på två miljoner till idéburna organisationer.

Värmland följer de nationella anpassningarna

Smittskydd Värmland kommer att följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder och gå in i nivå 2 från den 1 juli. – Läget har förbättrats i länet och vi bedömer att det i nuläget inte finns anledning att införa regionala rekommendationer, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Nu öppnar bokningen för vaccin mot covid-19 för alla över 18 år

I dag måndag den 28 juni öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för alla över 18 år i Värmland. Man ska ha fyllt 18 år för att vaccinera sig.

Nu öppnar bokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är över 25 år

I dag onsdag öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för personer som är 25 år eller äldre (född 1996 eller tidigare). – Det finns många bokningsbara tider så passa på att planera för din vaccination. Att vaccinera sig är verkligen bland det viktigaste du kan göra i sommar, säger vaccinationssamordnare Anders Nordmark.

Nuvarande regionala rekommendationer i Värmland förlängs inte

Smittskydd Värmland förlänger inte sina regionala rekommendationer efter 27 juni men flaggar för att Värmland sannolikt inte fullt ut kan följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder den 1 juli.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen beslutade i samband med tisdagens sammanträde bland annat om att regionen ska arbeta vidare med Värmlands möjligheter efter pandemin.

Nu öppnar bokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är över 30 år

I dag måndag öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för alla som är 30 år eller äldre (födda 1991 eller tidigare).

Stöd till skolresor - en regional satsning på barns och ungas kultur

Stöd till skolresor - en regional satsning på barns och ungas kultur

I höst kan skolor få ekonomiskt stöd till att resa till Wermland Opera, Västanå Teater, Mårbacka, Alma Löv Museum och Värmlands Museum och dess verksamheter i länet. Region Värmland har avsatt 1,4 miljoner kronor som stöd till att underlätta skolbesök när kulturverksamheterna kommer igång med sitt skolutbud efter pandemin.

Bokningsbara tider för vaccination mot covid-19 visas just nu 14 dagar framåt

Region Värmland erbjuder bokning av vaccination mot covid-19 för personer som är 40 år och äldre. På grund av tillfälliga begränsningar i bokningssystemet kan enbart lediga tider visas 14 dagar framåt.

Nu öppnar bokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är över 40 år

I dag fredag öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för personer som är 40 år eller äldre (född 1981 eller tidigare). – Vi har fått mer vaccin och det ger oss möjlighet att öppna tidsbokningen för nästa grupp redan nu, några dagar tidigare än först planerat, säger vaccinationssamordnare Ander Nordmark.

Tillbaka till Pressrum