Nyinstiftat jämställdhetspris tilldelas Löfbergs

Glada pristagare från Löfbergs i form av Lars Appelqvist, vd och Sofia Svahn, kommunikationsdirektör.

Nyinstiftat jämställdhetspris tilldelas Löfbergs

Löfbergs tilldelades idag Geniuspriset 2019. Utmärkelsen är instiftad av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att uppmärksamma framgångsrikt värmländskt jämställdhetsarbete. Löfbergs får utmärkelsen på grund av sitt fina arbete för social hållbarhet i den egna organisationen och världen omkring.

Löfbergs har fokuserat på hållbarhet under lång tid. Utåt är det främst deras ansträngningar för att minska avtrycket på klimatet som syns. Men parallellt pågår ett omfattande arbete med social hållbarhet för ökad jämställdhet, inkludering och schysta värderingar inom organisationen och i omvärlden.

– När vi tittat närmare på vad Löfbergs redan gjort och de planer och mål som finns för jämställdhet och inkludering är det imponerande. De har kommit långt när det gäller representation men jobbar även med normer och värderingar som är minst lika viktigt. Dessutom ställer de värderingsstyrda krav på sina samarbetspartners, exempelvis Färjestad BK och driver lovande utvecklingsprojekt i odlarländer, säger Johan Blom tillförordnad landshövding.

Viktigt för Värmlands utveckling

Syftet med Geniuspriset är att uppmärksamma, stimulera och höja statusen för arbetet inom jämställdhetsområdet i Värmland.

– Idag bubblar det av bra jämställdhetsarbete i Värmland. Men det är fortfarande många som inte förstått att jämställdhet, mångfald och inkludering är en förutsättning för utveckling och tillväxt – både för den egna verksamheten och Värmland. Därför är det viktigt att lyfta fram de som är bra på jämställdhet. Dels för att de förtjänar uppmärksamhet, men också för att goda exempel kan fungera som inspiration för andra. Därför har Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland instiftat Geniuspriset, säger Stina Höök, regionråd Region Värmland.

På rätt väg

Priset togs emot av Löfbergs styrelseordförande Kathrine Löfberg och vd Lars Appelqvist som värderar utmärkelsen högt, men understryker att mycket finns kvar att göra.

– Jämställdhet och ett inkluderande förhållningssätt är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och något vi jobbar med både på hemmaplan och i odlarländer. Vi sätter stort värde på det här priset, det visar att vi är på rätt väg. Priset ger energi i det fortsatta arbetet, för vi har precis som samhället i stort fortfarande mycket kvar att göra, säger Lars Appelqvist.

Kontakt

Stina Höök
Regionråd Region Värmland
stina.hook@regionvarmland.se
070-273 70 50

Johan Blom
Tillförordnad landshövding Länsstyrelsen Värmland
johan.blom@lansstyrelsen.se
010-224 72 02

Marianne Nilsson
Jämställdhetsstrateg Region Värmland
marianne.nilsson@regionvarmland.se
070-210 42 32