Invånarna får möjlighet att påverka Värmlands framtid

Hur vill vi att Värmland ska vara och uppfattas 2040? Och vad krävs för att nå dit? De frågorna ska lyftas i höst när ny Värmlandsstrategi ska tas fram. Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om att inleda processen – ett samarbete som kommer att involvera många.

– Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss som är avgörande för människors livskvalitet och länets attraktionskraft. Därför vill vi att så många som möjligt av värmlänningarna ska vara med och tycka och tänka om framtiden när strategin tas fram, säger Stina Höök (M), ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd.

Regionstyrelsens beslut innebär att en omfattande dialogprocess inleds hösten 2019. I den ska Region Värmland tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter, civilsamhälle och invånare peka ut en riktning för länets utveckling, synliggöra mål och utvecklingsområden. Region Värmland samordnar arbetet, men är bara en av många aktörer som ska se till att strategin genomförs.

– Vi är många som varje dag är med och utvecklar Värmland. Under hösten vill vi tillsammans med en rad aktörer försöka lyfta blicken. Vi ska titta på vart Värmland vill och vilken utveckling som krävs för att nå dit, säger Åsa Johansson (S) vice ordförande i utvecklingsnämnden.

I den nuvarande strategin, Värmlandsstrategin 2014–2020, involverades över tusen personer i arbetet. Det resulterade i fyra prioriterade områden, åtta styrkeområden och 33 mål för Värmland. Vad den nya strategin landar i återstår att se.