Region Värmland skapar mötesplatser för konstnärer

För första gången arrangeras Artists in Residence Värmland. Syftet är att skapa mötesplatser för kunskapsutbyte och konstnärlig utveckling.
– Genom att involvera fler på en ort kan man också skapa intresse för samtidskonst, säger Marita Axelsson Nordlund.

Sidsel Bonde och Sara Nielsen Bonde, som deltar i Artists in Residence Värmland, arbetar bland annat med konst på platser nära naturen.

Region Värmland driver paraplyorganisationen Artists in Residence Värmland i samarbete med konstnärer och konstverksamheter i regionen. Inom ramen för detta knyts besökande konstnärer till platser med andra verksamma konstnärer eller institutioner.

– Idén är att bygga infrastruktur och nätverk för konstnärer. Att skapa mötesplatser där värmländska, nationella och internationella konstnärer träffas och utvecklas i sitt yrke, säger Marita Axelsson Nordlund, projektledare på avdelningen för kulturveckling.

Från och med lördagen den 7 september kommer Sidsel Bonde och Sara Nielsen Bonde från Danmark att ha sin hemvist i hembygdsgården i Gustavsfors. De kommer att arbeta med samtidskonst i dialog med lokala konstnärer och andra intresserade personer i närmiljön. Temat är skogen och platsen (Gustavsfors).

– Mötesplatserna öppnar för att involvera föreningar och invånarna på en ort med syfte att skapa ett intresse för samtidskonst.

Planen är att ytterligare två platser i Värmland ska ta emot konstnärer enligt samma modell under 2019-2020.
Projektet är resultatet av ett samarbete mellan Region Värmland, Konstnärskollektivet Innan Luften Går Ur, Kulturrådet, Hagfors kommun och Iaspis konstnärsnämnd. I en värdefull samverkan skapas möjligheter.