Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden beslutade i samband med torsdagens sammanträde bland annat om att Region Värmland ska ta över Jumbolansen i egen regi.

Region Värmland tar över Jumbolansen i egen regi

Det beslutades vid kollektivtrafikens sammanträde på torsdagen. Förslaget innebär att Region Värmland driver två fordon i egen regi. Driften av två bussar i linjetrafik dagligen till Örebro och Uppsala med vissa extraturer och anslutningar kostar idag Region Värmland årligen cirka 7, 5 miljoner kronor brutto. Alternativet var att upphandla trafiken.

Ambulansverksamheten, som har all sin trafik i egen regi, ser fördelar i att trafiken drivs i egen regi då flexibiliteten ökar för att kunna göra förändringar mellan Jumbolansen och andra sjuktransporter. Avtalen med Falck, som kör Jumbolansen nu, löper ut sista augusti 2021.

Bättre resandelösning ska utredas

I ett tilläggsförslag vill majoriteten i Värmlandssamverkan att trafikdirektören ger verksamheten i uppdrag att utreda en bättre resandelösning från och till Segmon under kvällar och helger. Yrkandet innefattar också möjlighet att busspendla mellan Säffle och Karlstad på morgonen till klockan 07.00.

Nämnden vill att verksamheten ser över de tidtabellförändringar som aviserats. Ärendet ska utredas skyndsamt så att ändringarna i trafiken kan ändras så snart som möjligt. Socialdemokraterna yrkade avslag på majoritetens förslag, ett yrkande som avslogs efter votering med siffrorna 8-5.