Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Kultur- och bildningsnämnden hade sammanträde på torsdagen och beslutade bland annat om bidrag och årsanslag till en rad verksamheter och organisationer.

Verksamhetsbidrag till idéburna organisationer

Vid sitt sammanträde på torsdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden om verksamhetsbidrag för 2020 till länsövergripande idéburna organisationer. Totalt handlar det om 2,7 miljoner kronor och de tre största mottagarna är Värmlands län Kvinnojouren (550 000 kronor), Värmlands Nykterhetsförbund (410 000 kronor) och Brottsofferjourernas Regionråd i Värmland (310 000 kronor).

Årsanslag till kulturverksamheter

På torsdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden om årsanslagen till en rad verksamheter i kultursektorn. År 2020 får 28 organisationer dela på 50,3 miljoner kronor. Bland dem återfinns Värmlandsoperan (22,8 miljoner kronor), Värmlands Museum (17,2 miljoner kronor) och Västanå teater (3,9 miljoner kronor).

Dessutom får studieförbund dela på 8,7 miljoner kronor, ungdomsorganisationer får 914 000 kronor och pensionärsorganisationer får 578 000 kronor. Idrotts- och friluftsorganisationer får dela på drygt 5 miljoner i årsanslag.

En sökande verksamhet, Kinship Center, får inget årsanslag eftersom bedömningen är att föreningen trots en omfattande projektverksamhet får svårt att fortsätta sin basverksamhet i Karlstad på nuvarande nivå 2020, och det är basverksamheten som faller under nämndens ansvarsområde. Nämnden skriver i beslutet att om förutsättningarna ändras finns möjligheten att söka projektbidrag för att även fortsättningsvis tillgängliggöra föreningens arkiv, bibliotek och databaser för bland annat forskning och studier.

En sökande är ny. Mårbackastiftelsen får ett årsanslag på 100 000 kronor för 2020.

Bidrag till funktionsrättsorganisationerna

Vid sitt sammanträde på torsdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden om bidrag till funktionsrättsorganisationerna för år 2020. Budgetramen för bidragen är drygt 5,7 miljoner kronor. Medlen fördelas på tre olika grupper: "Anslag till funktionsrättsorganisationernas allmänna verksamhet", "Anslag till funktionsrättsrörelsens ungdomsorganisationer" och "Anslag till funktionsrättsorganisationernas ändamålsbestämda verksamhet".