Rätt vård på rätt plats med 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi

Christer Lagerberg, tillförordnad verksamhetschef ambulanssjukvården, Sofia Björklund, rådgivningssjuksköterska och Anna Löwenhamn, enhetschef 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

Rätt vård på rätt plats med 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi

Den 1 november tog Region Värmland över 1177 Vårdguiden på telefon. I dag svarar ett trettiotal sjuksköterskor med lång erfarenhet av värmländsk hälso- och sjukvård när samtalen kommer. Det skapar förutsättningar för bättre vårdkoordinering.

Det råder febril aktivitet i trafikrummet på Centralsjukhuset i Karlstad. Närmare 450 samtal besvaras varje dag av Region Värmlands rådgivningssjuksköterskor. Efter snart två månader med 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi är enhetschef Anna Löwenhamn nöjd.

– Det har gått över förväntan. Att starta upp en ny verksamhet tar tid, det är mycket som ska falla på plats, men vi har kommit igång riktigt bra.

Hjälpa patienten hela vägen

Ungefär 30 sjuksköterskor är anställda på enheten. I stort sett alla har delade tjänster mellan enheten 1177 sjukvårdsrådgivningen och till exempel vårdcentral, jourcentral eller ambulans. Samtliga är rutinerade sjuksköterskor som kan den värmländska hälso- och sjukvården, en tillgång när det kommer till vårdkoordinering.

– En av våra förhoppningar i och med övertagandet av 1177 Vårdguiden på telefon var att på sikt förbättra koordineringen av vården för patienter med större behov än råd om vård. Vi hade dock inte förväntat oss att det skulle ge resultat direkt och har redan flera fina exempel på där vi verkligen hjälpt patienten hela vägen, säger Anna Löwenhamn.

Man har exempelvis kunnat se till att kommunens distriktssköterskor och även biståndsbedömare åkt hem till patienter, i stället för att för att patienterna behövt åka in till vårdcentral eller akutmottagning. Patienter får komma direkt till mottagning och behöver inte mellanlanda på akutmottagningen.

– Vi har ett fint samarbete med våra kollegor i andra delar av vården och hjälps åt för att lösa patientens behov. Det känns väldigt bra, säger Sofia Björklund, rådgivningssjuksköterska.

Svarstider och annan statistik följs varje dag. För ett "vanligt" samtal är svarstiderna jämförbara med den tidigare leverantörens, det vill säga 3-4 minuter. När patienten har större behov, till exempel behöver få en bokad tid på jourcentral, få kontakt med kommunens hemsjukvård eller annan typ av vårdkoordinering så tar det längre tid.

– I gengäld blir det enklare och bättre för patienten, säger Anna Löwenhamn.

Positiv tendens

Eva Julin Dombrowe

Christer Lagerberg som är tillförordnad verksamhetschef för ambulanssjukvården, där 1177 sjukvårdsrådgivningen ingår, ser redan tendenser på hur sjukvårdsrådgivningen i egen regi påverkar resten av vården.

– Vi kan se att vi har färre hänvisningar till våra akutmottagningar under november månad än på nästan tre år. Det är för tidigt att dra konkreta slutsatser, men nog är det en positiv tendens, säger han.

Med tiden kommer verksamheten att utveckla arbetet med vårdkoordinering. Bland annat genom att kunna boka tider i större utsträckning än i dag och till exempel kunna beställa liggande sjuktransporter.

På torsdagen den 19 december invigde Anna Löwenhamn, Christer Lagerberg och Eva Julin Dombrowe (bilden), regionråd och andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, den nya verksamheten genom att symboliskt koppla ihop den med resten av den värmländska hälso- och sjukvården.

– Som patient i Värmland ska det ska vara enkelt och kännas tryggt att komma i kontakt med vården och få råd eller hjälp. Detta är ett utmärkt exempel på hur Region Värmland formar vården efter patientens behov, säger Eva Julin Dombrowe.