All tandvård som inte är akut ställs in

Folktandvården Värmland ställer in all tandvård som inte är akut. Beslutet är en del av den omställning som vården genomför för att möta coronautbrottet.

Regional särskild sjukvårdsledning beslutade på torsdagseftermiddagen att Folktandvården Värmland ställer in all tandvård som inte är akut.  

– Detta beslut är en del av den omställning som vården gör nu. Det handlar om att säkerställa att vi kan omfördela våra resurser dit de behövs mest under coronautbrottetsäger Tobias Kjellberg, sjukvårdsledare på Region Värmland. 

Resursbehovet kan bland annat bestå av personal, materiel och olika former av stöd, till exempel lokalvård. 

Tobias Kjellberg understryker att de patienter som berörs enbart är de som bedöms kunna vänta med undersökning och behandling.

– Personer som får akuta besvär kommer självklart få den behandling som de behöver, säger han.

Beslutet innebär också att Folktandvården Värmland koncentrerar verksamheten till ett färre antal mottagningar. 

Beslutet gäller till 30 april men kan komma att förlängas om det blir nödvändigt. 

Tidigare har det beslutats att personer som har akuta luftvägsbesvär och som har behov av akut tandvård behandlas vid kliniken i Molkom.