Begränsat tillträde till sjukhusen och vårdcentralerna

Från och med måndag 16 mars inleder Region Värmland ett arbete med att begränsa tillträdet till sjukhusen och vårdcentralerna i Värmland.

Det är ett led i den omställning av vården som nu sker för att hindra smittspridning av det nya coronaviruset inom hälso- och sjukvården. Syftet är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal.

Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna.

Först ut är våra tre sjukhus;

  • Sjukhuset Torsby. Alla patienter med planerade besök hänvisas till tältet utanför akutmottagningen.
  • Centralsjukhuset i Karlstad, CSK. Alla patienter med planerade besök hänvisas till huvudentrén och/eller Klarälvsentrén. Vid entréerna finns vakter och vårdpersonal som guidar patienterna vidare.
  • Sjukhuset Arvika hänvisar patienter med planerade besök via skyltar.

Om patienter med planerade besök har luftvägssymtom som hosta, ont i halsen, snuva eller feber över 38 grader utan känd orsak ska de kontakta den aktuella mottagningen innan besöket.

När det gäller vårdcentralerna så kommer de att ta emot patienter i två olika spår; ett spår för de patienter som har luftvägssymtom och ett för övriga patienter.

För vidare information, kontakta:

Tobias Kjellberg, medicinskt ledningsansvarig, tel 010-831 42 03