Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid tisdagens möte för kultur- och bildningsnämnden beslutades bland annat om medel för att stärka arbetet med att utveckla folkhälsoområdet och om fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Fördelning av medel för att stärka arbetet med att utveckla folkhälsoområdet

I februari beslutade regionfullmäktige att avsätta medel som ska gå till att utveckla folkhälsoområdet. Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd om hur dessa medel ska fördelas.

  • 500 000 kronor till Kristinehamns folkhögskola för hälsofrämjande insatser för personer med psykisk ohälsa.
  • 250 000 kronor till Wermland Opera för utvecklat arbete inom området kultur som friskvårdsfaktor.
  • 250 000 kronor till kulturstaben, kultur och folkbildning, för att ta fram en handlingsplan för området kultur och hälsa.
  • 300 000 kronor till Fritidsbanken för att stärka verksamheten i länet.
  • 700 000 kronor till utvecklingsavdelningen för vidareutveckling av modeller för folkhälsoarbete i samverkan med kommuner.

Överbryggningsstöd till Kinship Center

Kultur- och bildningsnämnden avslog Kinship Centers ansökan om verksamhetsbidrag 2020, men beslöt samtidigt att fortsatt dialog skulle föras med Kinship Center kring hur föreningens arkiv, bibliotek och databaser även fortsättningsvis kan tillgängliggöras för bland annat forskning och studier.

För att möjliggöra ett fortsatt tillgängliggörande beviljas Kinship Center ett särskilt överbryggningsstöd på 500 000 kronor för år 2020. Beslutet innebär inget löfte om fortsatt finansiering av föreningens verksamhet efter år 2020.

Fördelning av statsbidrag

I januari beslutade Statens kulturråd att Värmland får ett statsbidrag på 54 812 000 kronor att fördela till regional kulturverksamhet. Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden om fördelningen. Några av mottagarna är dessa:

  • Wermland Opera – 37 982 000 kronor
  • Värmlands Museum – 6 720 000 kronor
  • Västanå Teater – 3 463 000 kronor
  • Riksteatern Värmland – 327 000 kronor
  • Föreningsarkivet i Värmland – 320 000 kronor

Region Värmland får en del av statsbidraget för att bedriva bland annat filmkulturell verksamhet och främja hemslöjd.