Region Värmland rustar genom reaktivering av personal vid KTC, Centralsjukhuset i Karlstad

Kliniskt träningscentrum, KTC, erbjuder nu färdighetsträning i smittskydd, venprovtagning, HLR och journalsystem för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet och beredskap.

– Vi har förberett rum med instruktioner för att öva färdigheter i bland annat smittskydd, venprovtagning, HLR på olika nivåer för både vuxna och barn samt vårt journalsystem Cosmic. KTC står öppet för drop-in för alla som arbetar på Region Värmland och som har en hälso- och sjukvårdsutbildning, säger Rune Solhaug, chef för KTC, under hälso- och sjukvårdsnämndens presidiums besök på KTC under torsdagen.

– Vi befinner oss just nu i en extraordinär situation men vi vet att det finns många som knackar på dörren och vill hjälpa till. Det här är ett initiativ som skapar möjligheter för både de som inte arbetat vårdnära på en tid eller som av annan anledning behöver fördjupa eller uppdatera sina kunskaper, säger Marianne Utterdahl, regionråd och ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd.

– Vi är imponerade över hur väl vården klarat av omställningen och över allt det arbete som personalen gör. För oss känns det därför viktigt att komma ut visa vårt stöd till verksamheterna och lyfta upp dessa goda exempel, fortsätter Marianne Utterdahl.

Rune Solhaug kan i dag inte säga hur många det kommer att bli aktuellt att utbilda. Det är redan ett 20-tal personer som genomfört reaktivering och färdighetsträning. Fler kommer att utbildas de närmaste veckorna.

– Vår förhoppning är att reaktiveringen bidrar till att säkerställa en patientsäker vård samtidigt som vi kan säkra kapacitet och beredskap, avslutar Rune Solhaug.