Ytterligare ett fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Värmland

Ytterligare ett fall av coronavirusinfektion (covid-19) har konstaterats i Värmland. Det innebär att totalt 21 fall har konstaterats i länet i dagsläget.

Ännu ett fall av coronavirusinfektion (covid-19) har konstaterats i Värmland.

– Det nya fallet har hittats genom smittspårning. Det innebär att vi har totalt 21 konstaterade fall i Värmland. Av dessa har 20 koppling till norra Italien varav 19 till samma bussresa, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Det är fortfarande så att alla konstaterade fall har smittats utomlands eller varit i kontakt med personer som smittats utomlands.

Bland de konstaterade fallen är det ingen patient som är allvarligt sjuk.

Region Värmland tar löpande prover på patienter som uppfyller de kriterier som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. När nya fall konstateras inleds smittspårning vilket innebär att man spårar närkontakter som skett under de dagar som den smittade haft symtom. Vid bekräftade fall styr patientens behov av vård om isolering sker på sjukhus eller i hemmet.