Peter Bäckstrand blir regiondirektör

En enhällig regionstyrelse beslutade i samband med tisdagens sammanträde att utse Peter Bäckstrand till ny regiondirektör.

Peter Bäckstrand tillträdde våren 2018 som HR-direktör. När dåvarande regiondirektör Anneli Snobl i november 2019 lämnade sitt uppdrag utsågs Peter Bäckstrand till tillförordnad regiondirektör. En rekryteringsprocess med sikte på ny regiondirektör var tänkt att inledas av regionstyrelsen under våren.

– Vi är i ett speciellt läge i och med covid-19-pandemin, och ser att organisationen kommer att ha utmaningar med detta lång tid framöver. Vi bedömer därför att vi behöver ge ett tydligt mandat och skapa bra förutsättningar att leda förvaltningen både i den akuta situationen och långsiktigt. Peter Bäckstrand har fungerat mycket bra som tillförordnad regiondirektör och är väl lämpad att ta sig an uppdraget, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

– Vi ser det här som en bra lösning. Det är viktigt att den som leder organisationen har fullt mandat så att vi kan ta oss an de många utmaningar vi har framöver, inte minst när det gäller att rekrytera viktiga nyckelfunktioner. Vi har många tillfälliga lösningar i viktiga chefsled som vi behöver få på plats, säger Ulric Andersson, oppositionsråd och vice ordförande i regionstyrelsen.

Regiondirektör Peter Bäckstrand:

– Jag känner mig ödmjuk inför uppdraget. Jag har under min tid som tillförordnad lärt känna medarbetarna i verksamheterna närmare och ser fram emot att fortsätta vårt gemensamma jobb. Det är en utmanande tid då vi alla måste hjälpas åt och dra åt samma håll. Jag känner mig både stolt och glad över det vi just nu åstadkommer tillsammans inom alla våra verksamheter.

De fackliga organisationerna har informerats.