Miljoner för att minska pandemins påverkan på folkhälsan

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd har beslutat att omfördela två miljoner till idéburna organisationer. Syftet är att ge organisationerna möjlighet att arbeta för att motverka pandemis påverkan på folkhälsan. Det sker genom en utlysning som gör det möjligt att söka projektmedel.

Beslutet har sin bakgrund i rapporten ”Analys av de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19” (regionvarmland.se)

– Rapporten visade att det handlar om stor påverkan på folkhälsan. Därför är det viktigt att vi agerar snabbt för att minska och mildra dessa effekter, säger nämndens ordförande Elisabeth Kihlström.

– Det är tydligt att vi behöver uppmärksamma vissa grupper för att förebygga ohälsa. Tillgången till skydds- och riskfaktorer är inte jämnt fördelade mellan olika grupper i samhället, säger Elisabeth Kihlström.

När covid-19 pandemin var ett faktum våren 2020 infördes en rad åtgärder för att förhindra en alltför snabb spridning av viruset. Mycket handlade om att begränsa människors fysiska, och därmed sociala, kontakter. Restriktionerna har resulterat i att vuxna och barn i högre utsträckning än tidigare befinner sig hemma. Hälsofrämjande aktiviteter, som kan vara en skyddsfaktor, har blivit färre och allvarliga riskfaktorer, såsom isolering, passivitet, arbetslöshet och brist på sociala aktiviteter har blivit fler.

Ansökan ska göras före den 12 november

Utlysningen som vänder sig till idéburna organisationer öppnar idag och ansökningstiden stänger den 12 november. Projektettiden sträcker över 2021.

Identifierade grupper

Grupperna som är beskrivna i rapporten:

  • Barn och unga.
  • Ofrivilligt ensamma och personer i behov av stöd.
  • Grupper som behöver särskild motivation eller stöd kopplat till levnadsvanor.
  • Personer som är eller riskerar att bli utsatta för våld i nära relationer.