Nya förhållningsregler kring covid-19

Från och med måndag 26 oktober införs särskilda förhållningsregler i Region Värmland för personer som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19.

I syfte att ytterligare bromsa smittspridningen av covid-19 införs nu förhållningsregler för personer som bor tillsammans med någon med bekräftad covid-19. Något som görs successivt i hela landet.

– Fram till nu har personer som bor tillsammans med en covid-19-smittad kunnat gå till arbete eller skola och umgås med andra som vanligt så länge de själva har varit symtomfria. Nu införs förhållningsregler enligt smittskyddslagen för hushållskontakter. Det innebär att symtomfria vuxna och gymnasieungdomar som bor med en covid-19-smittad ska stanna hemma från arbete och skola, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Hushållskontakter löper högre risk att smittas

Enligt flera studier löper personer som bor tillsammans med någon som är covid-19-positiv flera gånger högre risk att smittas än andra kontakter. Från och med nu betraktas därför hushållskontakter till en person med covid-19 som misstänkta fall, även om de inte har symtom.
Yngre, symtomfria barn kan gå till förskola och skola, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter. Det är alltså bara ungdomar i gymnasieålder och vuxna som omfattas av de nya förhållningsreglerna.

– Konkret innebär förhållningsreglerna att man inte ska ha sociala kontakter med andra personer utanför det egna hushållet. Handla mat och andra nödvändiga saker får man göra. Men då är det viktigt att hålla avstånd, och bara besöka exempelvis affärer och apotek om det är absolut nödvändigt. Man ska också avstå från fritidsaktiviteter där man träffar andra människor och man ska undvika att åka kollektivtrafik. Utomhusvistelse utan kontakt med andra människor är tillåtet.

– Vuxna som har möjlighet uppmanas att arbeta hemifrån. Finns inte den möjligheten kan man få smittbärarpenning från Försäkringskassan. För det krävs ett läkarintyg och det kan personalen som arbetar med smittspårning hjälpa till med. Berörda ska inte själva ringa 1177 sjukvårdsrådgivningen, smittspårningspersonalen kontaktar personligen de som omfattas av de nya förhållningsreglerna och ger tydlig information om vad som gäller.

Förhållningsreglerna gäller i minst en vecka från den covid-19-positiva hushållsmedlemmens provtagningsdag. Under tiden personen med symtom inväntar provsvar behöver andra i hushållet inte vara hemma.