Värmland får stöd till bredbandsutbyggnad

Värmland får stöd till bredbandsutbyggnad

Tidigare i år meddelande Post- och telestyrelsen att Värmland är en av fyra regioner som kommer att få stöd till bredbandsutbyggnad. Nu står det klart att fyra värmländska aktörer sammanlagt tilldelas 24 miljoner kronor.

– En förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter fullt ut är bredbandsuppkoppling i världsklass. Medlen från Post- och telestyrelsen är välkomna men räcker inte till allt som behöver göras. Därför kommer vi fortsatt driva politik som påskyndar utbyggnaden i hela Värmland, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, som menar att behovet av bra uppkoppling blivit extra tydligt under pandemin.

Det är regeringen som har beslutat att Post- och telestyrelsen ska fördela bredbandsstöd. Stödet går till glesbefolkade områden där inga kommersiella aktörer bedöms vilja bygga snabbt bredband inom en treårsperiod. Under 2020 får Värmland, Blekinge, Västernorrland och Västra Götaland dela på 136 miljoner kronor.

– Stödet är otroligt viktigt för den regionala utvecklingen. I dag lever vi mer och mer digitalt – det är så vi umgås och tar del av nöjen, handlar och sköter kontakter med det offentliga och så vidare. Dessutom är det många som vill starta företag på landsbygderna, utbilda sig eller arbeta på distans, säger Erik Larsson, bredbandskoordinator på Region Värmland.

Fler invånare kan ansluta sig

Han har bland annat stöttat aktörerna som har ansökt om medel. De fyra aktörerna som totalt tilldelas 24 miljoner kronor är Forshaga Fibernät AB, Karlstad El- och Stadsnät AB, Kils Stadsnät AB och Munkfors Kommun. Stödet gäller enbart för bredbandsutbyggnad utanför tätorterna.

– Aktörerna kan nu fortsätta utbyggnaden längre ut på landsbygderna vilket ger fler värmlänningar och värmländska företag möjlighet att beställa en snabb och stabil bredbandsanslutning, säger Erik Larsson.