Region Värmland har öppnat ny sprututbytesmottagning

Region Värmland har öppnat en mottagning för sprututbyte vid Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Syftet med mottagningen är att minska smittspridning bland personer i Värmland som injicerar droger och på sikt motivera dem att sluta med sitt missbruk.

På grund av den pågående coronapandemin har starten för den nyinrättade sprututbytesmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad försenats något, men sedan någon månad tillbaka är verksamheten i gång.

Mottagningen är till för personer i Värmland som är 18 år eller äldre och som injicerar droger. Tanken är att främja hälsa och förbättra livskvaliteten för människor som lever med missbruk. Studier visar att sprututbyte är ett effektivt verktyg för att minska spridningen av blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Genom att använda rena sprutor och kanyler förhindras spridning av bland annat hiv och hepatit.

– Vårt uppdrag är att minska smittspridning bland personer som injicerar droger och bidra till en ökad livskvalitet. Det ger oss också en möjlighet att nå människor, så att vi kan motivera till en väg ut ur missbruk, säger Maria Berglund, verksamhetschef på infektionskliniken vid CSK.

Provtagning och rådgivning

Sprututbytesmottagningen bemannas av särskilt utbildade sjuksköterskor. Deltagare i sprututbytesprogrammet har även tillgång till samtalsstöd och infektionsläkare. På mottagningen hanteras byten och återlämning av sprutor och kanyler. Där finns också möjligheter till provtagning, vaccination och rådgivning.

– För att kunna delta i programmet ska man kunna legitimera sig och låta sig testas regelbundet för hiv och hepatit. Med anledning av pandemin har vi öppnat i liten skala till att börja med, men öppettiderna kommer att utökas så snart möjligheten ges, säger Maria Berglund.

Samlad strategi

Redan 2014 fattade dåvarande landstingsstyrelsen beslut om att införa en sprututbytesmottagning i Värmland. Nu är mottagningen en del i en samlad strategi för att minska smittspridning bland personer som injicerar droger och på sikt hjälpa dem att sluta med sitt missbruk.

– Det känns fantastiskt bra att vi äntligen är i mål och att Region Värmland kan erbjuda den här hjälpen till en utsatt grupp i samhället. Sprututbytesmottagningen är en viktig del för jämlik vård och i arbetet med att bygga en hel vårdkedja för personer som lever med missbruk, säger Marianne Utterdahl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.