Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert vädjar till värmlänningarna om fortsatt uthållighet

Trycket på hälso- och sjukvården i Värmland har ökat under de senaste veckorna. För att läget inte ska förvärras vädjar hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert till värmlänningarna om fortsatt uthållighet.

Värmland har varit förhållandevis förskonat under pandemin i jämförelse med andra regioner, men under de senaste veckorna har trycket på hälso- och sjukvården och framför allt slutenvården ökat.

– Även om vi haft en bättre situation än andra innebär det inte att vardagen har varit lättare för mina medarbetare i hälso- och sjukvården. De har slitit dag och natt sedan i mars för att hantera pandemin. Vi befinner oss i ett läge där det står och väger och vi behöver värmlänningarnas hjälp för att situationen inte ska förvärras, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

För stunden är läget bekymmersamt i andra delar av landet med ett mycket högt tryck på hälso- och sjukvården och då särskilt intensivvården.

– I Värmland har vi hela tiden legat några veckor efter i utvecklingen av pandemin jämfört med andra regioner. Det gör att vi känner en viss oro för att det kan komma att bli sämre, säger Göran Karlström, medicinsk ledningsansvarig.

Under december ökade belastningen på hälso- och sjukvården mycket snabbt i ett flertal andra regioner. Region Värmland har planer för att kunna hantera ett sämre läge, men förhoppningen är att det inte ska bli nödvändigt.

– Slappnar vi av i vårt agerande kan smittspridningen plötsligt ta fart. Nu finns ljusglimtar i form av ett vaccin mot covid-19, men effekten av vaccinet kommer att dröja och för att undvika att Värmland hamnar i ett sämre läge behöver vi alla fortsätta att ta ansvar för hur vi beter oss.

På måndag väntar vardag efter jul- och nyårshelger. Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert uppmanar invånarna i Värmland att hålla ut och fortsätta följa de allmänna rekommendationerna.

– Vi har tjatat länge om detta, men det är för att vi vet att det är vår förmåga att hålla avstånd som gör störst skillnad. Jobba hemma om du kan, gör bara nödvändiga ärenden och umgås inte med människor du inte träffar ofta. Din insats kan bli avgörande för utvecklingen i länet och ge mina medarbetare förutsättningar att ta hand om de mest sköra i samhället, säger Lena Gjevert.