Inget behov av omvaccinering för personer som fått vaccin ur transporten med för låg frystemperatur

Läkemedelsverket meddelade på fredagseftermiddagen att man inte anser att det föreligger någon hälsorisk för personer som blivit vaccinerade med Modernas vaccin från transporten med för låg frystemperatur.

– Läkemedelsverket har meddelat att vaccinet i sig inte tar skada av den låga temperaturen. Man anser därför att det inte föreligger någon hälsorisk för de som fått av de aktuella vaccindoserna och heller inte att de behöver vaccineras om. Möjligen kan gummiproppen på injektionsflaskorna ta skada av för låg temperatur, säger Ingemar Hallén.

– Det känns mycket bra att vi fått ett snabbt och tydligt besked, inte minst för de medarbetare inom regionen och den kommunala vård och omsorgen som fått vaccin från den berörda leveransen.