Tecknar partnerskap med Nätverket Värmlands Idéburna

De ideella föreningarna spelar en viktig roll för utvecklingen av välfärden. För att stärka dem tecknar Region Värmland ett avtal om partnerskap med Nätverket Värmlands Idéburna.

Det kultur och bildningsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde på tisdagen handlar om ett så kallat ”Idéburet offentligt partnerskap” (IOP). Ett IOP är en överenskommelse mellan två partner som syftar till att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig del av utvecklingen av välfärden och som ett komplement till det offentliga vårdutbudet. Det rör sig oftast om tjänster inom det sociala området.

– Många idéburna föreningar har en viktig funktion i samhället när det gäller att stärka folkhälsan. Och därför vill vi stärka dem. Här spelar Nätverket Värmlands Idéburna en särskild roll. Det fungerar som en intresseorganisation för idéburna organisationer. Därför tecknar vi nu ett avtal om partnerskap med det, säger Elisabeth Kihlström, ordförande i kultur och bildningsnämnden.

Nätverket Värmlands Idéburna bildades 2018 och fungerar som ett samordningsorgan för idéburna föreningar i Värmland. Det tar tillvara medlemsföreningars intressen gentemot myndigheter och övriga samhällsorgan och utvecklar samarbetet med dessa. Det har 14 medlemmar, bland andra Karlstads stift, Fritidsbanken och ABF Värmland.

Genom att teckna ett IOP med nätverket ska det stärkas som samlande kraft. Det kommer också att beviljas ett finansiellt stöd på 380 000 kronor för 2021 och 650 000 kronor för år 2022. Stödet är tänkt att vara långsiktigt och inför 2023 ska storleken på det diskuteras. 

Kontakt 

Elisabeth Kihlström (KD) 
Ordförande kultur- och bildningsnämnden Region Värmland  
elisabeth.kihlstrom@regionvarmland.se  
+46 70-550 56 65